Tarihçe

Şerif Çorap'ın kurucusu ve çorap sektörünün duayeni Şerif Ulutürk 1957 yılında Marmara bölgesi’nde el makinelerinde çorap üreten atölyelere fason iş vermeye başladı.

Sabahın ilk ışıklarında açtığı Yeşildirek’teki dükkanındaki başlangıcın büyük bir firmaya dönüşebilmesi sürecinin temeli Şerif Ulutürk’ün çocuklarına; “Çorap getiren fasoncuların ücretlerini; bekletmeden, son kuruşuna kadar hemen öderdim. Bu alışkanlığımın büyük bir bereketi olduğuna inanıyorum. ” sözlerindeki düşünce biçiminde yatmaktadır.

2014 yılında hayata gözlerini yuman Şerif Ulutürk, ardında Türkiye’nin en iyi firmalarından birini bıraktı. Şerif Çorap zor kazanılmış değerlerin verdiği ışıkla yoluna devam ediyor.

Misyon

Çalıştığımız firmaların taleplerini karşılamak ve kendi markamızı geliştirmek için, teknolojiyi etkin kullanan ve kaliteyi prensip haline getirmiş eğitimli çalışanlar yetiştirerek tüm müşterilerimize sağlıklı, kaliteli hizmet ve ürünler sunmak.

Vizyon

Şerif Çorap tek bir ham maddeyi ve zamanı zayi etmemek üzere bütün sistemini kurar. Bu düşüncenin dünyada bilinen adı 5S yani yalın üretimdir.

Şerif Çorap yalın üretim prensibi ile 2023 yılına kadar Dünya’da sektörünün kalite ve hizmetleriyle tercih edilen lider firması olup, mağazacılık sektöründe atacağımız adımlarla orta ve üst düzey nihai tüketiciler için vazgeçilmez marka olma vizyonunu taşır.

Kalite Politikası

Şerif Çorap;

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Başlanan her projeyi zamanında, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • Durumsal ve hızlı olmak, her türlü işin üstesinden gelmeyi,
 • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
 • Problemleri şikayetle değil çözümle yaklaşmayı.
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite politikası olarak benimsemiştir.

Çevre Politikası

Şerif Çorap çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevreye zarar veren etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek, üretim faaliyetlerini en üst düzeyde çevreye duyarlı bir hale getirip gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak hedefimizdir.

Bu hususta yapacaklarımız;

 • Çevre boyutları ile ilgili yasal gereklilikleri sağlayıp sürekli iyileştirme gerçekleştirmek.
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak,
 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,

Sosyal Uygunluk Politikası

Şerif Çorap olarak sosyal uygunluğu sağlamak ve korumak adına aşağıdaki ilkelere bağlı kalmaktadır.

 • İstihdam serbestçe seçilir. Yani gönülsüz istihdam kabul edilmez.
 • Çalışma koşulları güvenli ve hijyen olmalıdır.
 • Çocuk işçiler çalıştırılmayacaktır.
 • Asgari ücret ödenecektir.
 • Çalışma saatleri aşırı olmayacaktır.
 • Herhangi bir ayrımcılık gözetilmeyecektir.
 • Düzenli istihdam sağlanacaktır.
 • Acımasız ve insanlık dışı muameleye yer verilmeyecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şerif Çorap olarak iş kazalarını önlemeye yönelik çalışmalarımız şöyle olacaktır;

 • İşyeri iç yönerge taslağı oluşturulup, uygulanmasını takip etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği hususunda çalışanlarımızı eğitmek.

İşe Alım Politikası

Şerif Çorap işe alımda ve çalışma süresince adil ve eşit fırsatlar sunan bir iş yeridir. İşe alımda;

 • Yaş, ırk, inanç, cinsiyet, dil, uyruk gibi konularda ayrım yapmamak,
 • Evrensel çalışma kurallarına saygı göstermek ve ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyarak,
 • İşe alma ve yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, izin, ücret ve eğitim faaliyetlerini şirket olarak adil bir şekilde uygulama prensibi üzerine hareket eder.